Archiv článků

13.05.2014 19:37
Byl přijat  zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.Cílem předpisu je především zastřešit úpravu služeb spojených s užíváním bytu a stanovit obecná pravidla pro rozúčtování. Právní...
13.04.2014 20:04
S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb). Nově je právní úprava bytového spoluvlastnictví obsažena v Novém občanském zákoníku ("NOZ"), a to zejména v § 1158 a násl.   Základní změny, které se díky nové právní úpravě promítnou do...
16.01.2014 20:35
K poslednímu dni roku 2013 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pro oblast převodu nemovitostí byl přijat zcela nový zákon, resp. zákonné opatření Senátu, č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Daň dědická a daň darovací byly...
11.01.2013 10:07
Líbilo se Vám u nás, nebo máte naopak připomínky k našim službám? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cenné podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou naší práce.  
03.01.2013 00:00
 Povinnosti SVJ v novele zákona č. 318/2012 Sb. Dne 3. října 2012 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 318/2012 Sb. Je to zatím poslední, ale zásadní novela zákona č. 406/2000 Sb. Tato novela vešla v platnost od 1. ledna 2013. V této novele mimo jiné naleznete nově definované skutečnosti...
Záznamy: 1 - 5 ze 5