Havarijní kontakty

Nepřetržitá havarijní služba 24 hodin denně včetně nedělí a svátků:

telefon číslo +420 602 154 602

v pracovní dny: 475 201 305, 475 211 305

zajišťuje firma DELMAX, s.r.o., U chemičky 1087/5, Ústí  n. L.pro profese:

  •    voda, topení, kanalizace

při poruše výměníku či rozvodů teplé vody v rámci celého domu volat dispečink 

Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem

  •   teplo, teplá voda   telefon číslo +420 472 774 777

při úniku plynu volat havarijní službu innogy Energie

  •   plyn: tel.číslo 1239
  •   zákaznická linka: 800 11 33 55

při úniku studené vody před hlavním vodoměrem volat dispečink Severočeských vodovodů a kanalizací

  • hlášení havárií: 726 82 82 82
  • zákaznická linka:  840 111 111, 601 267 267