Havarijní kontakty

Nepřetržitá havarijní služba 24 hodin denně včetně nedělí a svátků:

telefon číslo +420 728 008 050

zajišťuje firma DELMAX, s.r.o., U chemičky 1087/5, Ústí  n. L. pro profese

  •    voda
  •    topení
  •    kanalizace

při poruše výměníku či rozvodů teplé vody v rámci celého domu volat dispečink Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem

  •   teplo, teplá voda   telefon číslo +420 472 774 777

při úniku plynu volat havarijní službu Severočeských plynáren

  •   plyn   telefon číslo 1239

při úniku studené vody před hlavním vodoměrem volat dispečink Severočeských vodovodů a kanalizací

  •   studená voda   telefon číslo +420 475 316 311