Zajistíme pro Vás:

  • provozně-technickou správu běžného rozsahu
  • větší opravy i investiční akce na Vašem majetku
  • povinné revize a požárně preventivní činnost
  • nabídku k odstranění závad vyplývajících z revizí
  • pojištění Vaší nemovitosti
  • pomoc při likvidaci pojistných událostí
  • běžnou údržbu, instalaci a opravy moderních technologických zařízení