NABÍDKA REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ

ZAJISTÍME PRO VÁS PODKLADY POTŘEBNÉ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 • doklady a listiny pro čerpání z aktivních dotací
 • projektovou dokumentaci
 • statické posouzení
 • energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy
 • vyřízení stavebního povolení
 • stanovisko poradenského a informačního střediska
 • odborný posudek (výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem a krycí list žádosti o podporu)

ZAJISTÍME PRO VÁS INŽENÝRSKOU ČINNOST PO DOBU PŘÍPRAVY, REALIZACE I UKONČENÍ AKCE      

 • účast na členské schůzi  podání informací a seznámení s problematikou všech fází revitalizace domu
 • zpracování ekonomické rozvahy akce
 • jednání se stavebním úřadem
 • návrh a zajištění financování  s ohledem na výši příspěvku do FO
 • výběrového řízení na zhotovitele, včetně smlouvy o dílo
 • stavební dozor při realizaci  (TDI)
 • kompletace a podání případné žádosti o dotaci

VÝHODY REVITALIZACE DOMU

 • úspora za vytápění až 40%
 • zlepšení kvality bydlení
 • prodloužení životnosti objektu
 • zvýšení tržní hodnoty nemovitosti
 • při kompletní revitalizaci úspora více jak 10% nákladů oproti realizaci po etapách

S naší pomocí zrevitalizované domy