Ve prospěch společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a občanských sdružení zajišťujeme kompletní služby v oblasti správy nemovitostí.

 
V rámci správy nemovitostí nabízíme především tyto služby:
 
 • evidenci a předpis dlouhodobých záloh na opravy a údržbu majetku
 • evidenci a předpis nájmů
 • evidenci a předpis záloh na služby
 • vedení podvojného účetnictví SVJ a bytových družstev
 • roční vyúčtování služeb spojených s bydlením
 • roční vyúčtování fondu oprav pro jednotlivé vlastníky
 • upomínání dlužníků a přípravu podkladů pro právní vymáhání dluhů
 • vedení celkové ekonomiky domů ve společném vlastnictví jednotlivých vlastníků, kteří ještě nemají právní subjektivitu
 • zpracování roční zprávy o výsledcích hospodaření domů
 • vedení účetnictví samostatných právních subjektů
 • zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání (DPPO)
 • zpracování přiznání k dani z nemovitostí
 • zajištění provozně-technické správy v běžném rozsahu
 • zajišťování větších oprav i investičních akcí na Vašem majetku
 • pomoc při získávání úvěrů na opravy společných částí domu
 • zajišťování nejvýhodnějších nabídek při výběru dodavatelských firem
 • jednání s úřady (např. stavebními odbory, odbory péče o životní prostředí, hygieniky, památkovou péčí atd.)
 • jednání s dodavateli služeb
 • zajišťování povinných revizí a požárně preventivní činnosti
 • zajištění nabídky k odstranění závad vyplývajících z revizí
 • plánování oprav a údržby z hlediska potřeb akumulace finančních prostředků a z nich vyplývající návrhy a kalkulace výše příspěvků na “Zálohy na opravy a údržbu”
 • zabezpečení pojištění vaší nemovitosti
 • pomoc při likvidaci pojistných událostí
 • pomoc při získávání nájemců nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv
 • uzavírání nájemních smluv na byty

Dále Vám nabízíme:

 • zprostředkování právní pomoci a případného právního zastupování při všech právních případech vztahujících se k Vašemu majetku
 • zajištění běžné údržby, instalace a oprav moderních technologických zařízení (elektronické zabezpečovací systémy, kartové hospodářství, kamerové systémy, elektronická požární signalizace, telefonní síť včetně pobočkové ústředny, datové sítě, digitalizace společné televizní antény, výstavba či modernizace výtahu, optimalizační plán pro vytápění bytových jednotek, instalace klimatizačních jednotek atd.)