Průkaz energetické náročnosti (PENB - energetické štítky)

Dnem 1.1.2013 vznikla na základě novely zákona č. 318/2012 Sb. O energetickém hospodářství, povinnost vypracování Průkazu energetické náročnosti (dále jen PENB nebo energetických štítků).

Bohemia Phönix, spol. s r.o., nabízí dodání těchto PENB - energetických štítků:      

  • Společenstvím vlastníků jednotek 
  • - ve správě Bohemia Phönix
  • - ostatním SVJ
  • - vlastníkům jednotek (bytových i nebytových) 
  • Vlastníkům, spoluvlastníkům a pronajímatelům budov
  • Orgánům veřejné moci (povinnost zajistit PENB k 1.7.2013, plocha objektu nad 500m2)
  • Vlastníkům rodinných domů
  • Stavebníkům - jako součást zpracované projektové dokumentace  - zdarma  nebo samostatně dle předložené stavební dokumentace

Pro vypracování PENB - energetického štítku, je potřebná rozměrová a energetická znalost objektu.

Společenstvím vlastníků ve správě naší společnosti dodáme PENB - energetický štítek s 20% slevou, protože potřebné listiny a podklady máme k dispozici.

V případě zájmu zpracujeme individuální cenovou nabídku na dodání PENB - energetického štítku, s ohledem na potřebu zaměření stavby (není k dispozici stavební dokumentace) nebo pouze prohlídky objektu technikem (dokumentace stavebního charakteru je k dispozici).

V Ústí nad Labem dne 15. února 2013

Ing. Petr Kaše-Luksch, jednatel společnosti

 

                               -