• Komplexní služby bytovým družstvům a jiným právnickým osobám, které byly založeny za účelem koupě obecního majetku

                                                       Bytové družstvo BLOK.pdf (1,3 MB)